Kullanıcı Girişi

Hesabını Doğrula

Şifremi Sıfırla

Hemen Kayıt Ol

 

WEB SİTESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

1.1. Ticaret merkezi, Akşemsettin Mh. Öksüzce Hatip Sk. No:27 Fatih/İstanbul ve işbu https://esube.fuzulev.com internet sitesinde belirtilen hizmetleri  sunan  FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM  A.Ş. (Bundan böyle  kısaca FuzulEv  olarak anılacaktır).

 

1.2. Adres ve sair bilgileri işbu https://esube.fuzulev.com internet sitesine Üyelik için yaptığı başvuru aşamasında vermiş olduğu kısımda yer alan internet kullanıcısı (“Üye”).

 

2. TANIMLAR

 

2.1. FuzulEv : FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

2.2. Hizmet   : Üyeleri’n ve Kullanıcıların Ziyaretçiler ’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DP ya da DP’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

2.3. Kullanıcılar  : Web Sitesi’nin Üyeleri ile Üyelik kaydı olmamasına karşın Web Sitesi’nin kullanan /faydalanan Ziyaretçi ve sair kişi/kişileri ifade eder.

2.4. Sözleşme : İşbu Internet/Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi.

2.5. Taraflar : Fuzulev ve Üye’yi birlikte.

2.6. Üye : İşbu Sözleşme kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve işbu Sözleşmeyi Üye sıfatı ile imzalayan kişi.

2.7. Üyeler  : İşbu sözleşmeyi Üye sıfatı ile imzalayan diğer tüm kişiler.

2.8. Üyelik  : Üye olunması için Web Sitesi’nde istenilen bilgilerin Sözleşme hükümlerine uygun olarak girilmesi sureti ile Web Sitesi’nin kullanım hakkının elde edilmesi.  

2.9. Web Sitesi : Mülkiyeti FuzulEv’e  ait olan ve FuzulEv’in işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu https://esube.fuzulev.com alan adına sahip internet sitesini ve olması halinde mobil uygulamalarını ve mobil siteleri.

2.10.   Ziyaretçi : Web Sitesi’ne Üyelik kaydı yaptırmadan inceleye bilen kişiler.

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI:

 

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusunu; Üye’nin Web Sitesi’nden yararlanma ve kullanma şartlarını tespiti oluşturmaktadır. 

3.2. İşbu Sözleşme’nin kapsamı; işbu Sözleşme ile birlikte ayrıca Web Sitesi içerisinde yer alan; hizmetlere, ürünlere, üyeliğe, kullanıma, gizliliğe, kişisel verilere, uyarı, yazı ve açıklama gibi hususları da içermekte olup, Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Web Sitesi tüm bunları da kabul etmiş olmaktadır.

 

4. WEB SİTESİ’NİN KULLANIM ŞARTLARI

 

4.1. Üye olmak için 18 (on sekiz) yaşının doldurulmuş olunması zorunludur.

4.2. Üyelik statüsünün kazanılması için; Üyelik başvurusu aşamasında ilgili bölümlerdeki/butonlarda yer alan kişisel ve sair tüm bilgilerin tam, doğru ve güncel olarak doldurması, Üye’nin bildirdiği elektronik posta adresini ve/veya telefonuna gelen onay kodunun ilgili alana yazılması sureti ile yapılacak aktivasyonun gerçekleşmesi gerekir.  Bilgilerin doğru girilmemesi, eksik, yanlış veya yanıltıcı girilmesi, gerçek dışı veya başka kişi/kişilerin bilgileri kullanılarak veya gerçek olmayan kişi bilgileri kullanılarak Üyelik hesapları oluşturulması dahil tüm sebeplerden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek tüm zararlardan Üye bizzat sorumludur.  Sözleşme’nin Üye tarafından bu şekilde kabulü ile, Web Sitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu Üye peşinen beyan ve taahhüt eder.

4.3. Web Sitesi’ne giriş ise; ilgili bölümlerde/butonda  yer alan bilgilerin tam ve doğru olarak gerçekleşmiş olacaktır.

4.4. Üye, kendisine verilmiş ve/veya verilecek veya kendisi tarafından belirlenmiş; şifre, kullanıcı kodu/adı ve sair bilgileri bizzat kullanmakla, kim olursa olsun üçüncü kişilere vermemekle, paylaşmamakla ve kullandırmamakla, başkalarının bu bilgilere ulaşmasına engel olmakla ve tüm hususlarda gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü ve sorumludur. Üye, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin kendisi tarafından belirlenmiş olduğunu bu bilgiler ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Üye, üçüncü kişilere ait, IP adresi,  elektronik ( e-) posta adresi, kullanıcı adı/kodu, şifre, telefon gibi kişisel bilgilere ulaşmamak, ulaşmak teşebbüsünde dahi bulunmamak ve üçünü kişilere ait hesapları kullanmamakla da yükümlüdür. Üye, tüm yükümlülük ve sorumluluklarına aykırı eylem ve işlemlerden dolayı FuzulEv ve üçüncü kişilerin doğrudan ve dolayısı ile uğrayabilecekleri tüm zarlar ile doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüklerden Üye sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.

4.5. Üye, gerek Web Sitesi üzerinde ve gerekse Web Sitesi ile ilgili olarak Web Sitesi dışındaki ortamlarda dahi;  yapacağı yorum, bildirim, beyan, yazışma ile  paylaşacağı  görsel, kayıt ve sair eylem ve işlemlerde, Sözleşme  hükümlerine,  Web Sitesi’nde yer alan ve alacak olan kullanım şartları ile her türlü duyuru ve bildirimlere,  genel hukuk ilkelerine, genel ahlâk kurallarına, kamu düzenine, kanun ve sair tüm mevzuat düzenlemelerine uymayı, ayrıca yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı, hukuka ve  genel ahlâk kurallarına uygun olmayan bilgiler verme, beyan ve ifadelerde bulunmadan kaçınmayı garanti ve taahhüt etmektedir Bu hükümlere aykırı kullanım sebebiyle gerek FuzulEv ve gerekse üçüncü kişilere,  kurumlara, kuruluşlara ve saireye karşı doğabilecek hukuki, cezai, mali ve sair her türlü sorumluluklar Üye’ye aittir.

4.6. Web Sitesi'nin işleyişini ve Web Sitesi’nde kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek, yine Kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımını engelleyecek, zorlayacak veya kısıtlayacak, Web Sitesi sunucu veya veri tabanlarını kitleyecek, zararlı yazılım, kod ve benzeri unsur veya kullanmaya teşebbüs edecek nitelikteki ve benzer nitelikteki  ve sonuçta Web Sitesi’nin teknik özellik ve kapasitesi ile güvenliğini, FuzulEv, Kullanıcılar ve sair tüm kişi, kurum kuruluşları riske atacak, rahatsız edecek, tehdit edecek, zarar görmesine neden olacak eylem ve işlemlerden kaçınacağını,  gerçek dışı yorum, iddia ve isnatlar ve  sair şekillerde olumsuz etkileyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını Üye peşinen garanti ve taahhüt etmektedir. Üye bu kapsamda olmak üzere, Web Sitesi'nin kısmen dahil olsun bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;  spam, truva atı, virüs, elektronik sabotaj, yazılım, program ve sair yöntemlerle Web Sitesi’ne veya içeriklerine, materyallerine, sisteme müdahale edilmesi;  FuzulEv, Kullanıcılar ve diğer üçüncü kişilerin kişisel bilgilerine, ticari sırlarına, fikri ve sınai   mülkiyet haklarına, telif haklarına, sair haklarına ulaşma veya ulaşma çabasında bulunulması; teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yapılması, Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web tarayıcısı, veri  taraması, veri madenciliği gibi  yazılımların, sistemlerin, lisansız ürünlerin kullanılması; Web Sitesi’nin ve/veya içeriğinin kısmen veya  tamamen kopyalanması, yayınlanması, kullanılması  başta olmak üzere  Web Sitesi’ne, Web Sitesi içeriklerine, Kullanıcılara, resmi kurum ve kuruluşlar dahil üçüncü kişilere ve sariye  hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde eylem ve işlemlerde bulunmakla  yükümlüdür. Üye’nin tüm bu yükümlülük ve sorumluluklarına aykırı eylem ve işlemlerinden dolayı FuzulEv ile Kullanıcılar ve üçüncü diğer kişi/kurum ve kuruluşların doğrudan ve dolaylı olarak uğradığı veya uğrayacağı zararların tazmini başta olmak üzere hukuki, mali, idari, cezai ve sair tüm sorumluluklar Üye’ye aittir.

4.7. FuzulEv, Web Sitesi üzerinde yapılan fiziki veya elektronik yazışmaların yedeğinin Üye tarafından alınmasını önermekte olup, yedeklerin alınmamasından, kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden FuzulEv sorumlu tutulamaz.

4.8. FuzulEv, yasal düzenlemeler ve teknik imkânlar dahilinde ve Sözleşme ’deki hak ve yetkileri saklık kalmak kaydı ile; Hizmet ’in sürekliliğini sağlama, Web Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılması için gerekli tedbirleri almış ve almaya devam edecektir.

4.9. Üye de lisanslı ürünler kullanılması, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve sair surette gerekli korunmayı sağlaması ile yükümlüdür. Üye’nin yazılım ve işletim sistemleri ile materyallerinden ve sairden dolayı oluşacak sonuçlarından Üye sorumludur.  Üye, Web Sitesi’ni kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı, işbu zararlı yazılım, virüs ve sair unsur kasıt ve/veya ağır ihmalle FuzulEv tarafından gönderilmedikçe, FuzulEv’in sorumlu olmayacağını,  keza  Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan ve sair  sebeplerden FuzulEv’den tazminat ve sair herhangi bir talepte bulunmayacağını, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.

4.10.   Web Sitesi’ne doğrudan veya FuzulEv’in diğer bir internet sitesinden giriş sözkonusu olduğu ve olabileceği gibi, FuzulEv, Web Sitesi’nden doğrudan ya da dolaylı olarak kendisinin kontrolünde olan veya kendi kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web/internet sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Sözkonusu site, link, portal, dosya ve sairenin aracılığı, reklam, referans ve sair amaçlarla sağlanmış olabilir. FuzulEv, sözkonusu site, link, portal, dosya ve saire aracılığı ile erişilen site, link, portal, dosya sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup FuzulEv’in bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  FuzulEv, erişimde kullanılacak site, link, portal, dosya ve sairlerin sahiplerinden gerekli izin, onay veya icazetleri alacaktır.

4.11.   Web Sitesi’nde öncelikle; “ FuzulEv Sistemi” olarak adlandırılan, “konut edindirme” veya “araç edindirme” gibi amaçlarla FuzulEv tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile ilgili olarak; “Fuzulev Sistemi’nin nasıl çalıştığı, organizasyon kapsamındaki kampanyaların neler olduğu, FuzulEv Sistemi ile konut ve araçlara nasıl sahip olunabileceğine ilişkin merek edilen sorular, E-Fuzul Aktif Kampanyalar ile özellikle de vade, miktar gibi unsurlar girilerek katılması/iştiraki düşünülen kampanyalarla ilgili bilgi amaçlı hesaplamaların yapılması şeklinde Hizmet sunulacaktır. FuzulEv, Web Sitesi’ne, mesafeli sözleşmeler ile mal, hizmet, hak alım ve satımı sağlanması başta olmak üzere Hizmet/ler ilave edebilir, Hizmet/ler’i güncelleştirebilir, değiştirebilir ve iptal edebilir.

4.12.   Web Sitesi’nde yer alan ya da Üye’nin kabulü üzerine telefon, SMS, e-posta ve sair yollarla iletilen hiçbir mesaj, bildirim, teklif, öneri, ilan, duyuru ve sair bilgi FuzulEv’in bu yönde bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmez. Web Sitesi’nde yer alan ya da Üye ve/veya Kullanıcılara sair yollarla iletilen her türlü mesaj, bildirim, teklif, öneri, ilan, duyuru ve sair bilgilerdeki ifadeler FuzulEv’in sonraki açık onay ve kabullerine bağlı olup, FuzulEv’in Kullanıcı ile herhangi bir sözleşme akdetme zorunluluğunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.

4.13.   Üye, Web Sitesi’ne yer alan veya alacak ve yine FuzulEv tarafından Üye’ye mesaj, bildirim, teklif, öneri, ilan, duyuru ve sair şekilde verilecek bilgilerde tanınacak fırsatların, kampanyaların, süre, miktar ve sair tüm yönleri ile tamamen veya kısmen değiştirebileceğini, tamamen kaldırabileceğini peşinen kabul eder.

4.14.   Üye’nin FuzulEv’in faaliyetleri konut edindirme sistemi, araç edindirme sistemi ve benzer sistemler kapsamında konut, araç ve sair varlık sahibi olabilmek adına Web Sitesi’nde vermiş olduğu bilgiler ışığında Üye’nin FuzulEv Sistemi’ne dahil olabilmesi için Web Sitesi’nde belirlenen/hesaplanan konut, araç gibi varlıklar ile ilgili olarak; organizasyon ücreti,  kampanya bedeli, peşinat tutarı, taksit sayısı, ilk ve sonraki  taksit miktarları, grup, vade, son teslim tarihi, borç bitiş tarihi gibi bilgiler FuzulEv Sistemi’ne muhtemel katılımcı/iştirakçi olabilecek kişiler için  örnek mahiyetindedir. Üye de Web Sitesi’nde yer alan ve alacak bilgilerin ve yapılacak hesaplamaların ve sairenin tamamen örnek bilgi mahiyetinde olduğunu ve FuzulEv’in ve FuzulEv’in ortakları ve yetkililerini bağlayıcı nitelik taşımadığını FuzulEv ile Üye arasında ilgili mevzuat hükümlerine göre akdedilecek sözleşme/sözleşmelerin, Fuzulev için bağlayıcı olacağını peşinen kabul etmektedir. 

4.15.   FuzulEv, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, tek taraflı olarak, Web Sitesi’nin içeriğini değiştirme, sunulan Hizmet ‘in içeriği ve sunum şekli ile Hizmet ‘in kendisini sürekli veya geçici olarak durdurma kısmen veya tamamen değiştirme ve sona erdirmeye yetkilidir. FuzulEv, Üye’nin yapacağı yorum, ileri süreceği görüş ve düşünce, paylaşacağı görselleri ve sairenin Üye’nin kişisel görüşü olması nedeni ile Üye’yi bağlaması nedeni ile bunların hukuka uygunluğunu kontrol etmek zorundu olmamakla birlikte takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere Üye’yi yaptığı paylaşımların içeriğini dileği zaman kontrol etme, gerektiğinde silme yetkisine sahiptir. FuzulEv, gerekli görmesi halinde Üye’nin Üyelik sıfatını iptal etme ve/veya Web Sitesi’ne girişini süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen engelleme, Üyelik bilgi, belge ve verilerini silme, hesaplarını kapatma ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hak ve yetkisine da sahiptir. Üye, bu durumlarda FuzulEv’in hiçbir sorumluluğunun olmayacağını, buna karşın bu sebeple Üye’nin doğabilecek tüm sorumluluklar ile FuzulEv, Kullanıcılar ile üçüncü kişilere karşı sorumlulukların kendisine ait olduğu, üçüncü kişiler tarafından FuzulEv’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı sorumlu olduğunu peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. FuzulEv’in bu nedenlerden dolayı doğacak tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET, TELİF VE SAİR HAKLAR

 

5.1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, Üye’nin kişisel kullanım için olup,  Web Sitesi’nin; marka, tasarım, yazılım, veri tabanı, alan adı, logo, ikon, demonstratif, kodlar,  elektronik, grafik veya makinede okunabilir, görünebilir şekilde sunulan veya ulaşılabilen teknik veriler, know-how, uygulanan satış sistemi, iş metodu, iş modeli, ticari takdim dahil olmak üzere ve yine başta  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunun başta olmak üzere ilgili mevzuat  kapsamındaki her türlü  hakları FuzulEv’e ait olarak veya FuzulEv tarafından üçüncü bir kişiden alınan veya alınacak lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

5.2. Üye, hiçbir şekil ve surette başta Web Sitesi olmak üzere  FuzulEv ve bağlı şirketleri ile Ana ortaklarının, maddi veya manevi  fikri ve sınai  mülkiyet, telif ve sair haklarına konu materyal, not, ibare, işaret,  bilgi ve  sair çalışmalarını kısmen dahi olsun  kullanamaz, silemez , çıkartamaz, kopyalayamaz, dağıtamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, paylaşamaz, bir başka çalışma üretemez, diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlayamaz, FuzulEv 'in önceden yazılı izni olmaksızın link veremez.

5.3. Üye, başta Web Sitesi ile mobil uygulama ve sair olmak üzere FuzulEv ile ortaklarının, iştiraklerinin ve üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet, telif ve sair haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, FuzulEv, ortak ve iştirakleri ile üçüncü kişilerin doğrudan ve dolaylı olarak doğmuş ve doğacak bilcümle zarar ve ziyanları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

6. KİŞİSEL BİLGİLER, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE GİZLİLİK

 

6.1. FuzulEv, Web Sitesi’nde yer alan Üye’ye ait telefon, adres, e-mail  ile kullanıcı bilgileri, kullanıcı profillerini ve Üye’nin FuzulEv’e verdiği veya Web Sitesi’ne yüklediği diğer bilgi ve içerikleri, güvenlik, ilgili mevzuat hükümleri gereği kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler yapmak; daha iyi Hizmet sunmak, Web Sitesi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, kullanımını kolaylaştırmak; ilgili mevzuat hükümlerine göre Web Sitesi’ne erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi, ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar gibi birtakım bilgilerin tespit etmek için işbu Sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bu konularda bilgiler toplayabilir, kayıt edebilir, kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe Üyelik sona ermiş olsa ve Sözleşme fesih edilmiş olsa dahi; FuzulEv tarafından kayıt ve toplanılan tüm bu bilgilerin; reklam, alışveriş ve/veya tüketici davranışlarının tespiti ve benzeri ticari konularda bizzat FuzulEv tarafından veya ortakları, iştirakleri, iş birliği yaptığı kişiler tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine, paylaşılabilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye,  bilgilerin  toplanması ve kayıt edilmesi,  arşivlenmesi; bu bilgilerin FuzulEv, ortakları, iştirakleri veya yetki verdiği üçüncü  kişiler tarafından ücretli veya ücretsiz, süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen  paylaşılması, kullanılması, kendisine erişilmesi hususlar başta olmak üzere işbu  Sözleşme nedeniyle  FuzulEv, ortakları, iştirakleri ve  bilgileri kullanan üçüncü kişilere karşı doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi,  menfi ve/veya müspet ve sair herhangi bir ad ile  zarara uğradığı konusunda tazminat ve sair nam altında herhangi bir talepte bulunmayacağını  peşinen kabul ve beyan eder. FuzulEv’in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde olmak üzere, kişisel bilgilerin, toplanması, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı hüküm ve bilgiye https://esube.fuzulev.com/kisisel-verilerin-korunmasi/  adresinden ulaşılabilecektir.  Web Sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

6.2. Üye,  Web Sitesi’nden ve/veya verdiği e-posta, telefon ve sair iletişim araçları aracılığı ile FuzulEv  tarafından  kendisinin, iştiraklerinin, Ana ortaklarının  ve iş ortaklarının ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma, ilan, duyuru, reklam, satış, pazarlama, işletme, kampanya, anket, istastikleme, müşteri memnuniyeti uygulamaları, avantaj ve fırsat sunumları, bilgilendirme, kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırma amacıyla, işbu Sözleşme’de belirtilen e-mail adresine ve telefon numarasına, FuzulEv ve/veya  iştirakleri, ortakları ile işbirliği yapacağı üçüncü kişiler  tarafından e-posta, telefon, SMS, WhatsApp ve sair iletişim kanalları ile ticari elektronik ileti gönderebileceğini, buna peşinen açık rıza, onay ve icazet verdiğini de kabul etmektedir.  Üye’nin kendisine Sözleşme amacı dışında ticari ve sair başkaca amaçla bilgi gönderilmemesini istememesi ve bilgi gönderilmesinden vazgeçmesi halinde, bunu iptal edebilme hakkı bulunmaktadır.

6.3. Üyeler’in Web Sitesi üzerinden FuzulEv’e ilettikleri bilgilerin kullanım amacı, kullanım şekli ve sair hususlara ilişkin hükmü ve bilgilere  https://esube.fuzulev.com/web-sitesi-gizlilik-sozlesmesi/  adresinden ulaşılabilecektir.  Web Sitesi’nde yer alan Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

7. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ, SÖZLEŞME’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE SÖZLEŞME DEVRİ İLE TEMLİK  

 

7.1. İşbu Sözleşme, Üye’nin kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya bu sistemi kullandığı anda Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş olur ve bu andan itibaren işbu Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girer ve Üye bu hükümlerle bağlı olur.

7.2. Sözleşme’nin tüm hükümleri  Taraflar arasındaki  geçerli olmakla birlikte, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde;  söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama Sözleşme’nin diğer hükümlerinin yürütülmesine engel değil ise Sözleşme  bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. FuzulEv’in Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

7.3. FuzulEv gerekli gördüğü hallerde Üye’ye, Üyelere ve  Kullanıcılara  önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşme hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi Ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni, Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi gibi dokümanların hükümlerini kendi takdirinde  olmak üzere uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak kısmen veya tamamen güncelleştirebilir, değiştirebilir ve iptal edebilir. Üyelik Sözleşmesi’nin, Web Sitesi’nin, Web Sitesi’nde yer alan dokümanlar ile Hizmetler’in güncellenen, değişen, iptal edilen, yürürlükte kaldırılan hükümleri, Web Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte hüküm ifade edecektir ve geçerli olacaktır, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.  Üye’nin Üyelik/kullanıcı bilgilerini bizzat kullanma, başkalarına kullandırmama veya başkalarının bilgilerine kullanmama ve sair yükümlülükleri de aynen saklıdır.

7.4. Üye, FuzulEv’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme ‘deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen sözleşme devri, alacak devri, borcun nakli ve sair surette devir edemeyecektir.

 

8. MÜCBİR SEBEPLER

 

8.1. Fırtına, yağmur, kar ve sair kötü hava koşulları, sel, heyelan, deprem ve sair doğal afetler;  ayaklanma veya isyan; göç, ambargo, savaş veya  seferberlik; grev, lokavt ve sair işçi ve işveren uyuşmazlıkları; salgın veya genel hastalık; devlet müdahalesi;  yangın, patlama ve sair olaylar;  ekonomik krizler;  siber saldırı, Web Sitesi  içeriğinin FuzulEv’in bilgisi dışında değiştirilmesi ve kopyalanması  gibi internet ortamından doğacak her türlü sorun ve aksaklık, bilgisayar virüsü, internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar ve iletişim sorunları;  elektrik kesintisi, altyapı ve internet arızaları,  elektrik kesintisi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve FuzulEv'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak mücbir sebep  olarak kabul edilecektir.

8.2. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, FuzulEv, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, FuzulEv için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar FuzulEv’in sözleşmeyi ihlali olarak kabul edilmez ve FuzulEv’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

8.3. FuzulEv’in mücbir sebep olmaksızın, Üyelik, Hizmet ve sair işlem ve faaliyetleri durdurma, iptal etme ve sair hakları saklıdır.

 

9. TEBLİGAT ADRESLERİ, BİLDİRİM

 

9.1. Üye’nin Web Sitesi’ne bildirdiği elektronik posta adresi, Sözleşme ve ilgili dokümanlar ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres ve bildirim yeri ve şekli olduğunu Üye peşinen kabul etmiştir.

9.2. Üye’nin kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak yapılacak her türlü bildirimin, elektronik postanın FuzulEv tarafından yollanmasından 1 (bir) gün  sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. FuzulEv için zorunluluk olmamak kaydı ile; Üye’nin telefon numarasının aranması, SMS gönderilmesi suretiyle ile de Üye ile iletişim kurulabilecektir.

9.3. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 

 

 

 

10.   DELİL SÖZLEŞMESİ, UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

10.1.   İşbu Sözleşme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olup, Sözleşme ’den doğabilecek ihtilaflarda FuzulEV’in başta Web Sitesi kayıtları olmak üzere resmi defter ve ticari kayıtları ile FuzulEv’in veri tabanında, sunucularında tutulan mikrofiş, e-arşiv kayıtları, elektronik bilgileri, elektronik yazışmaları ve bilgisayar kayıtları, HMK m. 287 gereği bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecektir.

10.2.   Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasında münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

10.3.   Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

11.  SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERMESİ

 

11.1.    Üyelik süresinin dolması ve sözleşme, kanun, yargı kararları gibi nedenlerle sona erer.

11.2.   Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Üye’nin yukarıdaki yükümlülüklerine ve bunlarla sınırlı olmaksızın, kanun, ahlak, kamu düzenine aykırı olacak şekilde kullandığının tespit edilmesi halinde FuzulEv ayrıca bir ihtar, ihbar keşidesi ve sair merasimin icrasına tabi olmaksızın sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Üye ile ilgili olarak ilgili merciler tarafından idari, mali, cezai ve sair inceleme, soruşturma talep ve bilgilerinin gelmesi halinde Üye bilgilerini araştırma, açıklama, suç duyurusunda bulunma, Üyelik iptali yanında ayrıca  bir bildirimde bulunmaksızın  sözleşmeyi feshetme  ve sair hak ve yetkileri  sahiptir.

11.3.   Taraflar’dan herhangi biri, Sözleşme ve eki dokümanlarda yer alan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek kayıt ve şartı ile Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Tek taraflı olarak bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan ve doğacak borçlarını ödemekle yükümlülüğünü sonlandırmaz.

11.4.   Sözleşme’nin feshi, başta Kişisel Verilerin Saklanması, Fikri ve Sınai Mülkiyet ve sair haklar, Gizlilik gibi hükümlere dayalı olarak yükümlülüklerini sonlandırmaz.

11.5.   FuzulEv’nin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen ihlal edildiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde Üyelik hak ve yetkilerini askıya alması, iptal etmesi, Hizmeti kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurması ve sair hakları ve yetkileri saklıdır.

11.6.   Sözleşme’nin, Sözleşme ve ilgili dokümanlara aykırılık nedeni ile fesih hali dahil olmak üzere FuzulEv’in tazminat başta olmak üzere tüm hak ve alacakları ile ilgili dava, takip ve sair bütün yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

12.  SÖZLEŞME’NİN VE İLGİLİ DOKÜMANLARIN TAMAMININ OKUNMASI VE İMZALANMASI, İMZALAMAMA HAKKINA İLİŞKİN UYARI   

 

12.1.   Üye Sözleşme’de yer alan tüm maddeler ile  https://esube.fuzulev.com   internet adresinde yer alan dokümanlardaki hükümleri okuduğunu, anladığını, onayladığını ve kabul ettiğini, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını, elektronik ortamda düzenlendiğini bildiğini teyiden peşinen kabul ve beyan etmiştir. 

12.2.   Üye, yukarıda yer alan şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşme ve ilgili diğer dokümanların, Sözleşme’nin onaylanmasından önce dikkatlice okunması gerektiğini bildiğini, okuduğunu, belirtilen şartların kendisi için uygun olmaması halinde sözleşmeyi onamama hakkı ve Web Sitesi’ni kullanma hakkı olduğunu bildiğini, bunları kabul ederek onayladığını da teyiden beyan etmektedir.

Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Aydınlatma Metni

 

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. olarak (bundan sonra kısaca Fuzul Ev olarakanılacaktır) işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasına önemveriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun işlenerek, muhafaza edilmesihususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlususıfatıyla Fuzul Ev, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerdeverilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, KVKKdoğrultusunda kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda vemevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde işlemektedir.

1.       Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.’dir. Şirketimiziniletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Fatih V.D. 3880730442

Adres: Akşemsettin Mahallesi AdnanMenderes Bulvarı (Vatan Caddesi) No:28/A Fatih/İstanbul

Telefon: 444 63 13

Mail adresi: kvkk@fuzulev.com

KEP adresi: fuzulgayrimenkul@hs01.kep.tr

2.       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz;

§ Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerdenmüşterilerimizin en iyi şekilde faydalanması için çalışmaların yapılması,

§ Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veyahizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,

§ Reklam, kampanya ve promosyon faaliyetlerikapsamında müşteri ve verisi işlenen ilgili kişilerle iletişimegeçilmesi,

§ İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

§ Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

§ Veri sorumlusu olarak şirketimizin hukukiyükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

amaçları ile işlenir.

3.       İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi AmaçlaAktarılabileceği

Kişiselverileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 8’incimaddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

§ Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini ve ticarifaaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, ifayardımcılarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum vekuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizinpaylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için hertürlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4.       Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayanyöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internetsitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarlasözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntülemesistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan eldeedilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiztarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlikgösterebilir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu’nun 5’nci maddesinin 1’nci fıkrasında yer alan ilgili kişinin açıkrızasının olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir.

5.       İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kişisel Verilerin KorunmasıKanununun 11’nci maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkintaleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmenizdurumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsizolarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesihâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretialınabilecektir.

Verisi işlenen ilgili kişinin KVKK’nın 11’nci maddesindebelirtilen;   

§ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

§ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talepetme,

§ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunlarınamacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasıhâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§ Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarakişlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıhâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,

§ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunortaya çıkmasına itiraz etme,

§ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesisebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarıbulunmaktadır.

6.       Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynıkanunun 11’nci maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgilitalebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (fuzulgayrimenkul@hs01.kep.tr) ya da şirketimizedaha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik postaadresini kullanmak suretiyle, kvkk@fuzulev.com adresineiletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talepformuna linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası,yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon vefaks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgive belgeler başvuruya eklenmelidir.

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göreen kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenentarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerleilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınızhakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

 

 

Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Üyelik Formunda İşlenen Kişisel Verilere Dair

 Açık Rıza Beyanı

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Üyelik Formu altında okuduğum ve anladığımı beyan ettiğim “Üyelik Formunda İşlenen Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni”nde belirtilen; amaçlar ve kapsamla, yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla; ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, il, ilçe ve mesaj bilgisine dair kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. tarafından işlenmesine, tarafıma, e-posta, SMS gibi muhtelif dijital iletişim kanalları ve telefon aracılığıyla ulaşılmasına, herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.